foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือนายของเรา นายของเราคือประชาชน” พันธกิจตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในหัวใจของประชาชน ดูแลคนในบ้านให้ดี”แจ้งเบาะแส...

NongKhai Provincial Police

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย


พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์

ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.ธวัชชัย  ถุงเป้า
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.พงศธร  สิทธิสาร
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.จุมพล  เปรมศิริ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.พรชัย  แก่นเพชร
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย