foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือนายของเรา นายของเราคือประชาชน” พันธกิจตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในหัวใจของประชาชน ดูแลคนในบ้านให้ดี”แจ้งเบาะแส...

NongKhai Provincial Police

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

 


พ.ต.ท.มงคลชัย พลบูรณ์

สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย

       
    ร.ต.อ.หญิง มยุรี มุงเคน
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
   
     
  ด.ต.ดลย์วัตน์ พุทธามาตย์
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติราชการ
ภ.จว.หนองคาย
  ส.ต.อ.หญิง วัจนารัตน์ ปลายชัยภูมิ
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย