foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือนายของเรา นายของเราคือประชาชน” พันธกิจตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในหัวใจของประชาชน ดูแลคนในบ้านให้ดี”แจ้งเบาะแส...

NongKhai Provincial Police

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

 


พ.ต.ท.โอภาส  จำนงค์
สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย

         
    ร.ต.อ.ไพวัลย์  เมืองแสน
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
   
         
  ด.ต.สันติ  แก้วสิทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติราชการ
ภ.จว.หนองคาย
  ส.ต.ต.ปิติ  ยาวศิริ
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย