foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือนายของเรา นายของเราคือประชาชน” พันธกิจตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในหัวใจของประชาชน ดูแลคนในบ้านให้ดี”แจ้งเบาะแส...

NongKhai Provincial Police

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

 


พ.ต.ท.
สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย

         
    ร.ต.อ.สมยศ คชเถื่อน
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
   
         
  ด.ต.บรรจง วงศ์ฑิมารัตน์
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
  ส.ต.ท.หญิง ชญากาจน์ 
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย