foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือนายของเรา นายของเราคือประชาชน” พันธกิจตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในหัวใจของประชาชน ดูแลคนในบ้านให้ดี”แจ้งเบาะแส...

NongKhai Provincial Police

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

 


พ.ต.ท.ชวภณ ฝ้ายขาว
สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย

         
    ร.ต.ต.เจษฎา ศักดิภาชน์
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย
   
         
   

ด.ต.ตพิพัฒน์  ประสิทธิ์นอก
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติราชการ
ฝอ.ภ.จว.หนองคาย