foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
วิสัยทัศน์ “ประชาชนคือนายของเรา นายของเราคือประชาชน” พันธกิจตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจให้อยู่ในหัวใจของประชาชน ดูแลคนในบ้านให้ดี”แจ้งเบาะแส...

NongKhai Provincial Police

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

Up

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่ เชื่อมโยงด้วยสัญญาณไร้สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2
เอกสารประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
คุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ราคากลางประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
 
Powered by Phoca Download