กิจกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓)
 เวลา ๑๖.๐๐ น. 
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  จำรัสประเสริฐ
 รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เวียงคุก ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.ท. วิศรุต แดงงาม รอง ผกก.ป สภ.เวียงคุก พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
๑.บุคลิกภาพตำรวจ การแต่งเครื่องแบบ สนว.๐๑ ตามระเบียบของ ตร.กำหนด สุภาพเรียบร้อย
๒.ในสถานีตำรวจ ห้องน้ำสะอาดพร้อมใช้ มีเจล แอลกอฮอล์บริการประชาชน 
๓.งานป้องกันปราบปราม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้ความร่วมมือตามประกาศคำสั่งของทางราชการ ตามประกาศข้อกำหนด ร่วมกับสาธารณสุขตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง COVID-๑๙ 
๔.งานสืบสวน ออกตรวจปราบปรามประชาชนผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของทางราชการ 
๕.งานจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด 
๕. งานสอบสวน เว้นระยะห่างระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้สอบปากคำ

วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓)
เวลา ๑๖.๐๐ น.
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เวียงคุก ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.ท. วิศรุต แดงงาม รอง ผกก.ป สภ.เวียงคุก พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
๑.บุคลิกภาพตำรวจ การแต่งเครื่องแบบ สนว.๐๑ ตามระเบียบของ ตร.กำหนด สุภาพเรียบร้อย
๒.ในสถานีตำรวจ ห้องน้ำสะอาดพร้อมใช้ มีเจล แอลกอฮอล์บริการประชาชน
๓.งานป้องกันปราบปราม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้ความร่วมมือตามประกาศคำสั่งของทางราชการ ตามประกาศข้อกำหนด ร่วมกับสาธารณสุขตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง COVID-๑๙
๔.งานสืบสวน ออกตรวจปราบปรามประชาชนผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของทางราชการ
๕.งานจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด
๕. งานสอบสวน เว้นระยะห่างระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้สอบปากคำ
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 19:55

Comment on Facebook

พอกูสนุกมึงอย่างหมา

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.โพธิ์ตาก ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.เกรียงไกร รับงาม ผกก.สภ.โพธิ์ตาก พ.ต.ท.สุดเขต ศีลพรหม รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.อุทัย อ่อนยิ้ม สวป.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
๑.บุคลิกภาพตำรวจ การแต่งเครื่องแบบ สนว.๐๑ ตามระเบียบของ ตร.กำหนด สุภาพเรียบร้อย
๒.ในสถานีตำรวจ ห้องน้ำสะอาดพร้อมใช้ มีเจล แอลกอฮอล์บริการประชาชน
๓.งานป้องกันปราบปราม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้ความร่วมมือตามประกาศคำสั่งของทางราชการ ตามประกาศข้อกำหนด ร่วมกับสาธารณสุขตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง COVID-๑๙
๔.งานสืบสวน ออกตรวจปราบปรามประชาชนผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของทางราชการ
๕.งานจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด
๕. งานสอบสวน เว้นระยะห่างระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้สอบปากคำ
หลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจอื่นต่อไป
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 17:29

วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.โพธิ์ตาก ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.เกรียงไกร รับงาม ผกก.สภ.โพธิ์ตาก พ.ต.ท.สุดเขต ศีลพรหม รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.อุทัย อ่อนยิ้ม สวป.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
๑.บุคลิกภาพตำรวจ การแต่งเครื่องแบบ สนว.๐๑ ตามระเบียบของ ตร.กำหนด สุภาพเรียบร้อย
๒.ในสถานีตำรวจ ห้องน้ำสะอาดพร้อมใช้ มีเจล แอลกอฮอล์บริการประชาชน 
๓.งานป้องกันปราบปราม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้ความร่วมมือตามประกาศคำสั่งของทางราชการ ตามประกาศข้อกำหนด ร่วมกับสาธารณสุขตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง COVID-๑๙ 
๔.งานสืบสวน ออกตรวจปราบปรามประชาชนผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของทางราชการ 
๕.งานจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด 
๕. งานสอบสวน เว้นระยะห่างระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้สอบปากคำ
หลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจอื่นต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติจุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาด COVID-19
ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 17:20

รายงานผลการปฏิบัติจุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาด COVID-19
ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563

วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓) แต่เวลา ๑๑.๓๐ น.
- พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย(นค.๒)
-ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจผาตั้ง หมู่ที่ ๑ บ.ผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จว.หนองคายได้มอบหน้ากากอนามัยไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
-พ.ต.อ.ณรงค์ ตันดี ผกก.สภ.สังคม
-พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.สังคม ให้การต้อนรับ
-ทั้งนี้ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน ในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น. โดยเคร่งครัด และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่พูดคุยกับประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
-ตรวจเยี่ยม สภ.สังคม ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในและนอกสถานีตำรวจ
-ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
-ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตาม ระเบียบ วินัย ตามที่ ตร.กำหนด
-การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ทรงผมให้ตัดสั้นให้เรียบร้อย
-การปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาท
-ห้ามข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมาย
-ในช่วงนี้ห้ามข้าราชการตำรวจเดินทางออกนอกเขตจังหวัด
-ในช่วงที่มีโรคโควิด - ๑๙ ระบาด ฝากให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวัน
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 15:20

วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓) แต่เวลา ๑๑.๓๐ น.
 - พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย(นค.๒) 
-ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจผาตั้ง หมู่ที่ ๑ บ.ผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จว.หนองคายได้มอบหน้ากากอนามัยไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
-พ.ต.อ.ณรงค์ ตันดี  ผกก.สภ.สังคม 
-พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.สังคม ให้การต้อนรับ
-ทั้งนี้ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน ในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น. โดยเคร่งครัด และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่พูดคุยกับประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
-ตรวจเยี่ยม สภ.สังคม ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในและนอกสถานีตำรวจ 
-ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
-ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตาม ระเบียบ วินัย ตามที่ ตร.กำหนด
-การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ทรงผมให้ตัดสั้นให้เรียบร้อย
-การปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาท
-ห้ามข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมาย
-ในช่วงนี้ห้ามข้าราชการตำรวจเดินทางออกนอกเขตจังหวัด
-ในช่วงที่มีโรคโควิด - ๑๙ ระบาด ฝากให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง/จัดซื้อจัดจ้าง

อัลบัมรูปภาพ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Mobile Uploads

Mobile Uploads

10538 photos