กิจกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
🔴ขอเชิญชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563

🔴อำเภอโพนพิสัย งาน ประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก และงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2563 ณ ลานนาคาเบิกฟ้า ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2563 
🔴เขตเทศบาลเมืองหนองคาย วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563 
🔴และรวมถึงอำเภอรัตนวาปี อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภออื่นๆ ของจังหวัดหนองคาย

🔴ขอเชิญชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563

🔴อำเภอโพนพิสัย งาน "ประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก และงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2563" ณ ลานนาคาเบิกฟ้า ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2563
🔴เขตเทศบาลเมืองหนองคาย วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563
🔴และรวมถึงอำเภอรัตนวาปี อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภออื่นๆ ของจังหวัดหนองคาย
... อ่านต่อย่อสั้น

26 Sep 2020, 19:51

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันนี้ (๒๔ ก.ย.๖๓) เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
หัวหน้าสถานีในสังกัดฯ,ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่การเงินแต่ละสถานีในสังกัดฯ ร่วมประชุมข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาจากตำรวจภูธรภาค๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ vdo conference โดยมี
พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๔ ประธาน
... อ่านต่อย่อสั้น

24 Sep 2020, 17:06

วันนี้ (๒๔ ก.ย.๖๓) เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
หัวหน้าสถานีในสังกัดฯ,ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่การเงินแต่ละสถานีในสังกัดฯ ร่วมประชุมข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาจากตำรวจภูธรภาค๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ vdo conference โดยมี
พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๔ ประธาน

วันนี้ 24 ก.ย.63 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ประชุมการดำเนินงานคดีและวินัย
... อ่านต่อย่อสั้น

24 Sep 2020, 17:04

วันนี้ 24 ก.ย.63 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ประชุมการดำเนินงานคดีและวินัย

วันนี้ ๒๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดฯ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.หนองคาย ครั้งที่ ๑๒/งป.๒๕๖๓
... อ่านต่อย่อสั้น

24 Sep 2020, 17:02

วันนี้ ๒๔ ก.ย.๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดฯ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.หนองคาย ครั้งที่ ๑๒/งป.๒๕๖๓

วันนี้ ๒๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดฯ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
... อ่านต่อย่อสั้น

24 Sep 2020, 11:31

วันนี้ ๒๔ ก.ย.๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดฯ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง/จัดซื้อจัดจ้าง