ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสปรเสริฐ
ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย