ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์
ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.ธวัชชัย  ถุงเป้า
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.จุมพล เปรมศิริ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.พรชัย แก่นเพชร
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย