ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย


พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสปรเสริฐ

ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.ธวัชชัย ถงเป้า
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.อนุศักดิ์  ศักดาวัชรานนท์
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย