ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.ธวัชชัย ถุงเป้า
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย