ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล
ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.ธวัชชัย ถุงเป้า
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.สกล สิทธิวิชัย
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย