ภารกิจผู้บังคับบัญชา

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🔴ขอเชิญชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563

🔴อำเภอโพนพิสัย งาน "ประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก และงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2563" ณ ลานนาคาเบิกฟ้า ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2563
🔴เขตเทศบาลเมืองหนองคาย วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563
🔴และรวมถึงอำเภอรัตนวาปี อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภออื่นๆ ของจังหวัดหนองคาย
... อ่านต่อย่อสั้น

26 Sep 2020, 19:51

🔴ขอเชิญชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2563

🔴อำเภอโพนพิสัย งาน ประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก และงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2563 ณ ลานนาคาเบิกฟ้า ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2563 
🔴เขตเทศบาลเมืองหนองคาย วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563 
🔴และรวมถึงอำเภอรัตนวาปี อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภออื่นๆ ของจังหวัดหนองคาย

วันนี้ 25 ก.ย.63 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ภ.จว.หนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในงาน"บั้งไฟพญานาคโลก ปี2563
... อ่านต่อย่อสั้น

25 Sep 2020, 19:38

วันนี้ 25 ก.ย.63 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม ภ.จว.หนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในงานบั้งไฟพญานาคโลก ปี2563

วันนี้ (๒๔ ก.ย.๖๓) เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
หัวหน้าสถานีในสังกัดฯ,ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่การเงินแต่ละสถานีในสังกัดฯ ร่วมประชุมข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาจากตำรวจภูธรภาค๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ vdo conference โดยมี
พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๔ ประธาน
... อ่านต่อย่อสั้น

24 Sep 2020, 17:06

วันนี้ (๒๔ ก.ย.๖๓) เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
หัวหน้าสถานีในสังกัดฯ,ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่การเงินแต่ละสถานีในสังกัดฯ ร่วมประชุมข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาจากตำรวจภูธรภาค๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ vdo conference โดยมี
พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๔ ประธาน

วันนี้ 24 ก.ย.63 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ประชุมการดำเนินงานคดีและวินัย
... อ่านต่อย่อสั้น

24 Sep 2020, 17:04

วันนี้ 24 ก.ย.63 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ประชุมการดำเนินงานคดีและวินัย

วันนี้ ๒๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดฯ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.หนองคาย ครั้งที่ ๑๒/งป.๒๕๖๓
... อ่านต่อย่อสั้น

24 Sep 2020, 17:02

วันนี้ ๒๔ ก.ย.๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดฯ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.หนองคาย ครั้งที่ ๑๒/งป.๒๕๖๓

วันนี้ ๒๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดฯ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
... อ่านต่อย่อสั้น

24 Sep 2020, 11:31

วันนี้ ๒๔ ก.ย.๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.สุรวุฒิ อุรัจฉัท รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดฯ และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

วันนี้ ๒๓ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านสร้างพอก ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย และข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างพอก ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยมี คณะครูโรงเรียนบ้านสร้างพอก ให้การต้อนรับ
... อ่านต่อย่อสั้น

23 Sep 2020, 17:11

วันนี้ ๒๓ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านสร้างพอก ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย,
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย และข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.หนองคาย ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างพอก ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยมี คณะครูโรงเรียนบ้านสร้างพอก ให้การต้อนรับ

23 ก.ย.2563 เวลา 09.00 น.
สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย
นำโดย
พ.ต.อ.ภูวิศ ศิริพานิช
ผกก.สภ.โพนพิสัย
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม ร่วมต้อนรับ คณะตรวจงานจาก ภ.จว.หนองคาย ซึ่งนำโดย
พ.ต.อ.ปิยังกูร ลุนหล้า
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.หนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินงานในสายงานป้องกันปราบปราม ของ สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ผลการตรวจงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
... อ่านต่อย่อสั้น

23 Sep 2020, 13:28

23 ก.ย.2563 เวลา 09.00 น.
สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย
นำโดย
พ.ต.อ.ภูวิศ ศิริพานิช
ผกก.สภ.โพนพิสัย
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม ร่วมต้อนรับ คณะตรวจงานจาก ภ.จว.หนองคาย ซึ่งนำโดย
พ.ต.อ.ปิยังกูร ลุนหล้า
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.หนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินงานในสายงานป้องกันปราบปราม ของ สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ผลการตรวจงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้ (๒๒ ก.ย.๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น.
​พ.ต.อ.ธนเดช​ ศรีเรไร​ รอง​ ผบก.ภ.จว.หนองคาย และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(vdo conference) โดยมี พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร.๓) เป็นธาน ตร. และพล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก เป็นประธาน ภ.๔
... อ่านต่อย่อสั้น

22 Sep 2020, 15:40

วันนี้ (๒๒ ก.ย.๖๓)  เวลา ๑๓.๓๐ น.
​พ.ต.อ.ธนเดช​ ศรีเรไร​ รอง​ ผบก.ภ.จว.หนองคาย และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(vdo conference) โดยมี พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร.๓) เป็นธาน ตร. และพล.ต.ต.สุภากร  คำสิงห์นอก เป็นประธาน ภ.๔

#ออกตรวจป้องกันอาชญากรรม

วันนี้ 22 ก.ย. 2563
🔸️สภ.โพนพิสัย

โดยการอำนวยการของ
🔸พ.ต.อ.ภูวิศ ศิริพานิช
ผกก.สภ.โพนพิสัย
🔸พ.ต.ท.สุรกิจ ค้วนเครือ
รอง ผกก.ป.สภ.โพนพิสัย
🔸พ.ต.ท.วาทชัย สัมนวนชี
สวป.สภ.โพนพิสัย

มอบหมายให้​ พิสัย 20 พร้อมสายตรวจรถจักรยานยนต์ ออก ว.4 จุดตรวจ , จุดเสี่ยง , ห้างทอง ร้านสะดวกซื้อ ตลาดจุดผ่อนปรน บขส. เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม
เหตุการณ์โดยทั่วไป ปกติ
... อ่านต่อย่อสั้น

22 Sep 2020, 13:18

#ออกตรวจป้องกันอาชญากรรม

วันนี้ 22 ก.ย. 2563
🔸️สภ.โพนพิสัย

โดยการอำนวยการของ
🔸พ.ต.อ.ภูวิศ ศิริพานิช
ผกก.สภ.โพนพิสัย
🔸พ.ต.ท.สุรกิจ ค้วนเครือ
รอง ผกก.ป.สภ.โพนพิสัย
🔸พ.ต.ท.วาทชัย สัมนวนชี
สวป.สภ.โพนพิสัย

มอบหมายให้​ พิสัย 20 พร้อมสายตรวจรถจักรยานยนต์  ออก ว.4 จุดตรวจ , จุดเสี่ยง , ห้างทอง ร้านสะดวกซื้อ ตลาดจุดผ่อนปรน บขส. เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม 
เหตุการณ์โดยทั่วไป ปกติ
โหลดกิจกรรมเพิ่ม..