ภารกิจผู้บังคับบัญชา

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓)
เวลา ๑๖.๐๐ น.
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เวียงคุก ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.ท. วิศรุต แดงงาม รอง ผกก.ป สภ.เวียงคุก พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
๑.บุคลิกภาพตำรวจ การแต่งเครื่องแบบ สนว.๐๑ ตามระเบียบของ ตร.กำหนด สุภาพเรียบร้อย
๒.ในสถานีตำรวจ ห้องน้ำสะอาดพร้อมใช้ มีเจล แอลกอฮอล์บริการประชาชน
๓.งานป้องกันปราบปราม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้ความร่วมมือตามประกาศคำสั่งของทางราชการ ตามประกาศข้อกำหนด ร่วมกับสาธารณสุขตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง COVID-๑๙
๔.งานสืบสวน ออกตรวจปราบปรามประชาชนผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของทางราชการ
๕.งานจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด
๕. งานสอบสวน เว้นระยะห่างระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้สอบปากคำ
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 19:55

วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓)
 เวลา ๑๖.๐๐ น. 
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  จำรัสประเสริฐ
 รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เวียงคุก ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.ท. วิศรุต แดงงาม รอง ผกก.ป สภ.เวียงคุก พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
๑.บุคลิกภาพตำรวจ การแต่งเครื่องแบบ สนว.๐๑ ตามระเบียบของ ตร.กำหนด สุภาพเรียบร้อย
๒.ในสถานีตำรวจ ห้องน้ำสะอาดพร้อมใช้ มีเจล แอลกอฮอล์บริการประชาชน 
๓.งานป้องกันปราบปราม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้ความร่วมมือตามประกาศคำสั่งของทางราชการ ตามประกาศข้อกำหนด ร่วมกับสาธารณสุขตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง COVID-๑๙ 
๔.งานสืบสวน ออกตรวจปราบปรามประชาชนผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของทางราชการ 
๕.งานจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด 
๕. งานสอบสวน เว้นระยะห่างระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้สอบปากคำ

Comment on Facebook

พอกูสนุกมึงอย่างหมา

***สภ.ท่าบ่อ***
วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.
_พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.
จว.หนองคาย ได้เดินทางมาตรวจราชการที่สภ.ท่าบ่อ โดยมี
_พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่ ผกก.สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.เด่นพงศ์ บุตรประเสริฐ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.วชรกร แต้มกลางวิเชียร รอง ผกก.
สส.สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.กฤษฎิ์พิชญ์ สีหาชัยเจริญ รอง ผกก.(สอบสวน)​สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.เหรียญชัย ศรีเชียงสา สว.สส.
สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.อภิรักษ์ อังคศิริสรรพ สวป.สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.สมยศ เชียงกางกุล สว.อก.สภ.ท่าบ่อ
_พร้อมข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่และให้การต้อนรับโดยได้กำชับและสั่งการปฏิบัติดังนี้
1.กำชับการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับ​การ​ให้บริการ​ประชาชน​และการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม
2.กำชับการกวดขันจับกุมและป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอบายมุขรวมทั้งการแข่งรถในทาง
3.กำชับไม่ให้ข้าราชการตำรวจยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทางที่มิชอบด้วยกฏหมาย
4.กำชับให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง1212/2537ลง1ต.ค.2537
5.กำชับและแจ้งข้อห่วงใยรวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
_การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 19:51

***สภ.ท่าบ่อ***
วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.
_พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.
จว.หนองคาย ได้เดินทางมาตรวจราชการที่สภ.ท่าบ่อ โดยมี
_พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่ ผกก.สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.เด่นพงศ์ บุตรประเสริฐ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.วชรกร แต้มกลางวิเชียร รอง ผกก.
สส.สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.กฤษฎิ์พิชญ์ สีหาชัยเจริญ รอง ผกก.(สอบสวน)​สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.เหรียญชัย ศรีเชียงสา สว.สส.
สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.อภิรักษ์ อังคศิริสรรพ สวป.สภ.ท่าบ่อ
_พ.ต.ท.สมยศ เชียงกางกุล สว.อก.สภ.ท่าบ่อ
_พร้อมข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่และให้การต้อนรับโดยได้กำชับและสั่งการปฏิบัติดังนี้
1.กำชับการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับ​การ​ให้บริการ​ประชาชน​และการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม
2.กำชับการกวดขันจับกุมและป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอบายมุขรวมทั้งการแข่งรถในทาง
3.กำชับไม่ให้ข้าราชการตำรวจยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทางที่มิชอบด้วยกฏหมาย
4.กำชับให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง1212/2537ลง1ต.ค.2537
5.กำชับและแจ้งข้อห่วงใยรวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
_การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.โพธิ์ตาก ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.เกรียงไกร รับงาม ผกก.สภ.โพธิ์ตาก พ.ต.ท.สุดเขต ศีลพรหม รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.อุทัย อ่อนยิ้ม สวป.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
๑.บุคลิกภาพตำรวจ การแต่งเครื่องแบบ สนว.๐๑ ตามระเบียบของ ตร.กำหนด สุภาพเรียบร้อย
๒.ในสถานีตำรวจ ห้องน้ำสะอาดพร้อมใช้ มีเจล แอลกอฮอล์บริการประชาชน
๓.งานป้องกันปราบปราม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้ความร่วมมือตามประกาศคำสั่งของทางราชการ ตามประกาศข้อกำหนด ร่วมกับสาธารณสุขตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง COVID-๑๙
๔.งานสืบสวน ออกตรวจปราบปรามประชาชนผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของทางราชการ
๕.งานจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด
๕. งานสอบสวน เว้นระยะห่างระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้สอบปากคำ
หลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจอื่นต่อไป
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 17:29

วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.โพธิ์ตาก ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.เกรียงไกร รับงาม ผกก.สภ.โพธิ์ตาก พ.ต.ท.สุดเขต ศีลพรหม รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.อุทัย อ่อนยิ้ม สวป.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
๑.บุคลิกภาพตำรวจ การแต่งเครื่องแบบ สนว.๐๑ ตามระเบียบของ ตร.กำหนด สุภาพเรียบร้อย
๒.ในสถานีตำรวจ ห้องน้ำสะอาดพร้อมใช้ มีเจล แอลกอฮอล์บริการประชาชน 
๓.งานป้องกันปราบปราม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้ความร่วมมือตามประกาศคำสั่งของทางราชการ ตามประกาศข้อกำหนด ร่วมกับสาธารณสุขตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง COVID-๑๙ 
๔.งานสืบสวน ออกตรวจปราบปรามประชาชนผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของทางราชการ 
๕.งานจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจรไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด 
๕. งานสอบสวน เว้นระยะห่างระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้สอบปากคำ
หลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจอื่นต่อไป

รายงานผลการปฏิบัติจุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาด COVID-19
ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 17:20

รายงานผลการปฏิบัติจุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาด COVID-19
ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563

วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓) แต่เวลา ๑๑.๓๐ น.
- พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย(นค.๒)
-ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจผาตั้ง หมู่ที่ ๑ บ.ผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จว.หนองคายได้มอบหน้ากากอนามัยไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
-พ.ต.อ.ณรงค์ ตันดี ผกก.สภ.สังคม
-พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.สังคม ให้การต้อนรับ
-ทั้งนี้ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน ในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น. โดยเคร่งครัด และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่พูดคุยกับประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
-ตรวจเยี่ยม สภ.สังคม ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในและนอกสถานีตำรวจ
-ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
-ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตาม ระเบียบ วินัย ตามที่ ตร.กำหนด
-การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ทรงผมให้ตัดสั้นให้เรียบร้อย
-การปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาท
-ห้ามข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมาย
-ในช่วงนี้ห้ามข้าราชการตำรวจเดินทางออกนอกเขตจังหวัด
-ในช่วงที่มีโรคโควิด - ๑๙ ระบาด ฝากให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวัน
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 15:20

วันนี้( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓) แต่เวลา ๑๑.๓๐ น.
 - พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย(นค.๒) 
-ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจผาตั้ง หมู่ที่ ๑ บ.ผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จว.หนองคายได้มอบหน้ากากอนามัยไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
-พ.ต.อ.ณรงค์ ตันดี  ผกก.สภ.สังคม 
-พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.สังคม ให้การต้อนรับ
-ทั้งนี้ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน ในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น. โดยเคร่งครัด และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่พูดคุยกับประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
-ตรวจเยี่ยม สภ.สังคม ตามโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในและนอกสถานีตำรวจ 
-ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้.
-ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตาม ระเบียบ วินัย ตามที่ ตร.กำหนด
-การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ทรงผมให้ตัดสั้นให้เรียบร้อย
-การปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาท
-ห้ามข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมาย
-ในช่วงนี้ห้ามข้าราชการตำรวจเดินทางออกนอกเขตจังหวัด
-ในช่วงที่มีโรคโควิด - ๑๙ ระบาด ฝากให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวัน

วันนี้ 9 เม.ย. 63 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย
ดำเนินการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ บริเวณประตูทางเข้าอาคารที่ทำการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติต่อ ไวรัสcovid19วันนี้ 9 เม.ย. 63 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย
ดำเนินการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ บริเวณประตูทางเข้าอาคารที่ทำการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสcovid19
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 14:13

วันนี้ 9 เม.ย. 63 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย 
ดำเนินการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ บริเวณประตูทางเข้าอาคารที่ทำการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติต่อ ไวรัสcovid19

วันที่ 9 เมษายน 2563
เวลาประมาณ 11.30 น.
สภ.สระใคร
ภ.จว.หนองคาย

พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.สระใคร จว.หนองคาย พบ พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.สระใคร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเวร ให้การต้อนรับ จึงได้เน้นย้ำให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โรคระบาด พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลและ ตร มอบหมายอย่างเคร่งครัด
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 13:49

วันที่ 9 เมษายน 2563
เวลาประมาณ 11.30 น.
สภ.สระใคร
ภ.จว.หนองคาย

พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.สระใคร จว.หนองคาย พบ พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.สระใคร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเวร ให้การต้อนรับ จึงได้เน้นย้ำให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โรคระบาด พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลและ ตร มอบหมายอย่างเคร่งครัด

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 11.30 น.
สภ.สระใคร ภ.จว.หนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.สระใคร จว.หนองคาย พบ พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.สระใคร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเวร ให้การต้อนรับ จึงได้เน้นย้ำให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โรคระบาด พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลและ ตร มอบหมายอย่างเคร่งครัด
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 13:45

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 11.30 น.
สภ.สระใคร ภ.จว.หนองคาย
พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองคาย
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.สระใคร จว.หนองคาย พบ พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.สระใคร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเวร ให้การต้อนรับ จึงได้เน้นย้ำให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โรคระบาด พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลและ ตร มอบหมายอย่างเคร่งครัด

สภ.สังคม
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
แต่เวลา ๐๘.๐๐ น.

โดยการอำนวยการของ
-พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์
ผบก.ภ.จว.หนองคาย
-พ.ต.อ.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
โดย
-พ.ต.อ.ณรงค์ ตันดี
ผกก.สภ.สังคม
-พ.ต.ท.อภิราช สนิทวงศ์ชัย
รอง ผกก.ป.สภ.สร้างคอม
ปฏิบัติราชการ สภ.สังคม
-พ.ต.ท.อรรถพล ภูมิคอนสาร สว.สส.สภ.สังคม
- พ.ต.ต.ไพบูลย์ จันธิราช สว.อก. สภ.สังคม
- พร้อมด้วยชุดปฏิบัติ ดังนี้
-เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สังคม จำนวน ๘ นาย
- ตชด. ๒ นาย
-ทหาร ๒ นาย
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ๖ นาย
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ๓ นาย
-อปพร.๓ นาย
-ชรบ. ๓ นาย
-รวม ๒๗ นาย

ร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรอง ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ตาม พรก.ฉุกเฉิน บริเวณป้อมตำรวจชุมชนตำบลผาตั้ง
ม.๑ บ.ผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Apr 2020, 11:28

สภ.สังคม
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
แต่เวลา ๐๘.๐๐ น.

โดยการอำนวยการของ
-พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ 
ผบก.ภ.จว.หนองคาย
-พ.ต.อ.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย
โดย 
-พ.ต.อ.ณรงค์ ตันดี 
ผกก.สภ.สังคม 
-พ.ต.ท.อภิราช สนิทวงศ์ชัย 
รอง ผกก.ป.สภ.สร้างคอม
ปฏิบัติราชการ สภ.สังคม 
-พ.ต.ท.อรรถพล  ภูมิคอนสาร สว.สส.สภ.สังคม
- พ.ต.ต.ไพบูลย์  จันธิราช  สว.อก. สภ.สังคม 
- พร้อมด้วยชุดปฏิบัติ ดังนี้
-เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สังคม จำนวน ๘ นาย 
- ตชด. ๒ นาย
-ทหาร ๒ นาย 
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ๖ นาย
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ๓ นาย 
-อปพร.๓ นาย 
-ชรบ. ๓ นาย
-รวม ๒๗ นาย

ร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรอง ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ตาม พรก.ฉุกเฉิน บริเวณป้อมตำรวจชุมชนตำบลผาตั้ง 
ม.๑ บ.ผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
โหลดกิจกรรมเพิ่ม..