ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่ เชื่อมโยงด้วยสัญญาณไร้สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

mobile
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่ เชื่อมโยงด้วยสัญญาณไร้สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

You May Also Like